Nelly vom Klaushof

Pedigree

Nelly vom Klaushof

Female German Shepherd 1918-04-12
V

German Shepherd

1911-11-16

PH

V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-12-14


German Shepherd

1907-04-01

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1905-09-28

HGH
1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1916-09-07

V

German Shepherd

1913-04-24

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1911-03-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-04-05

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1910-05-20

1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd