Neils vom Alpenhof

Pedigree

Neils vom Alpenhof

Male German Shepherd 2003-05-20
VA1(CN) V3

German Shepherd

2000-03-13

SCHH3

V1 VA(CN+A)

German Shepherd

1997-02-04

SCHH3, IPO3

V15 VA1(JPN)

German Shepherd

1994-05-31

SCHH3
V

German Shepherd
V19
V
V

German Shepherd
VA (DK)
V

German Shepherd

1993-04-12

SCHH3, IPO3, FH1
VA2 (I)

German Shepherd
VA4
V
SG2 VA(JPN)

German Shepherd
V
V4
VA14

German Shepherd

1996-09-26

SCHH3

VA8

German Shepherd

1993-07-01

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
V
V
VA11

German Shepherd

1993-03-13

SCHH3
V6

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1998-07-01

SCHH1

V6 VA2(A)

German Shepherd

1994-06-01

SCHH3, FH1

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
VA5(I) V14

German Shepherd

1988-10-01

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1995-06-25

HGH

V3

German Shepherd

1992-10-30

SCHH1, HGH
VA1

German Shepherd
VA6
V
V71

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

1987-03-06

HGH (BLH SIEGERIN)
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3

German Shepherd
V