Nandi vom Edelwald

Pedigree

Nandi vom Edelwald

SCHH1
Female German Shepherd 1989-11-13
V

German Shepherd
Sable

1984-04-17

SchH3 (V-BSP), FH

V

German Shepherd

1977-08-02

V-BSP 1983 SG-BSP 1980, 1981, 1982, 1984, SCHH3 FH

V

German Shepherd

1973-02-25

V-BSP 1976, 1977, SCHH3, FH
V

German Shepherd
V2
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1975-07-06

SchH2
VA4

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1977-01-20

SchH1

V

German Shepherd

1972-04-05

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1969-03-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V6 (DDR)

German Shepherd

1983-08-03

SCHH3/FH

V

German Shepherd

1981-02-06

SCHH3 FH

DDR SGR 1980, V-

German Shepherd

1977-05-29

SCHH2

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
DDR SIEGER 1974 V2
SG

German Shepherd

1976-06-29

SchH2
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

1978-11-22

SchH2/FH

V

German Shepherd

1975-11-07

SCHH2 PSH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
DDR SIEGER 1974 V2
V
V

German Shepherd

1972-05-22

SCHH2
V

German Shepherd
V
G
SG

German Shepherd
V