Naila vom Sonnenstern

Pedigree

Naila vom Sonnenstern

Female German Shepherd 2002-02-07
V

German Shepherd

SCHH3 V, IP3 V, FH

V

German Shepherd

SCHH3 V, IP3

V

German Shepherd

1991-10-13

SCHH3 V, IP3 V, FH2
V

German Shepherd
V21
V

German Shepherd

German Shepherd

1990-01-27

SCHH3, IP3
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH1


German Shepherd

1993-10-02

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1992-06-29

SCHH2
VA (USA)

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd

1997-05-06

V6 VA2(A)

German Shepherd

1994-06-01

SCHH3, FH1

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
VA5(I) V14

German Shepherd

1988-10-01

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1991-11-02

V

German Shepherd

1982-06-10

SchH3/FH
G

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1984-01-27


German Shepherd

German Shepherd
V