Mitch vom Stadtfeld

Pedigree

Mitch vom Stadtfeld

Male German Shepherd Nov 27, 1998
SG

German Shepherd

Mar 16, 1995

SCHH3 (G-BSP)

V

German Shepherd

Apr 3, 1991

SCHH3 (SG-BSP) FH

V

German Shepherd

Jul 18, 1986

SCHH3 (SG-BSP) FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 8, 1987

SCH3

German Shepherd
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Feb 18, 1991

SCHH1

SG

German Shepherd

Dec 16, 1984

Schh3 VH3
 
SG

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

Feb 16, 1984

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1990

SCHH3/FH G-BSP,3XLGA

V

German Shepherd

Feb 25, 1985

SCHH3 (V-BSP) FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
G

German Shepherd

Apr 12, 1985

VH1/IP3
SG

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 22, 1993

SCHH1

V

German Shepherd

Mar 8, 1988

IPO1, KNPV, PH1
SG

German Shepherd
 
SG
 

German Shepherd
 
V

German Shepherd

Feb 16, 1984

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG