Mira vom Kohlwald

Pedigree

Mira vom Kohlwald

Female German Shepherd 1920-03-22

German Shepherd

1918-05-19


German Shepherd

1914-01-15


German Shepherd

1910-05-22


German Shepherd

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1911-08-03


German Shepherd

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1913-12-14


German Shepherd

1912-04-11

V

German Shepherd
V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

1912-05-28

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1918-08-09


German Shepherd

1916-05-22

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1914-04-21

V

German Shepherd
V

German Shepherd
1913 SGRN

German Shepherd

1911-02-16

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1908-12-14


German Shepherd
V

German Shepherd
1904 SGR