Meta v Rechenberg Wehrspitz

Pedigree

Meta v Rechenberg Wehrspitz

Female Boxer

Boxer

Ger. Ch.

Boxer

Ger. Ch.

Boxer

 
Ger. Ch.

Boxer
 
GER. CH
 

Boxer
GER. CH
 

Boxer

Apr 25, 1919


Boxer
 
 

Boxer
 

Boxer

Ger. Ch.

Boxer

 
Ger. Ch.

Boxer
 
GER. CH
 

Boxer
GER. CH
 

Boxer

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 
Ger. Ch.

Boxer

GER. CH.

Boxer

Aug 20, 1918

SH

Ger. Ch.

Boxer

 
Ger. Ch.

Boxer
 
GER. CH
 

Boxer
GER. CH
 

Boxer

Feb 12, 1913


Boxer
Ger. Ch.
 
GER. CH

Boxer

Boxer


Boxer

 
Boxer
CH GER

Boxer
 

Boxer

 
Boxer
GER. CH
 

Boxer
GER. CH