Merry Meddler Of Pocono

Pedigree

AM CH Merry Meddler Of Pocono

CDX ROM Male Shetland Sheepdog Jan 2, 1937
AM CH

Shetland Sheepdog

Oct 10, 1935

CD ROM

AM CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog
Ch.
 

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
 
ENG CH
 
 

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

Nov 3, 1932

 
AM CH

Shetland Sheepdog

ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
ENG CH
 

Shetland Sheepdog

Apr 27, 1931

ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
ENG CH
 
 
Ch.

Shetland Sheepdog
 
ENG CH
 
AM CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
AM CH
 
Ch.

Shetland Sheepdog

 
ENG CH

Shetland Sheepdog
 

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

Nov 3, 1932

 
AM CH

Shetland Sheepdog

ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
ENG CH
 

Shetland Sheepdog

Apr 27, 1931

ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
ENG CH
 
 
Ch.

Shetland Sheepdog
 
ENG CH