Man Vom Thai Binh

Pedigree
Report Type:

Man Vom Thai Binh

Female German Shepherd

German Shepherd

Oct 11, 2004

Kkl 1

VA1(I-CZ) V2

German Shepherd

Aug 24, 2001

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

Jan 7, 1998

SCHH3
 
VA1

German Shepherd
 
VA1(I)
V
VA1

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd

Jan 17, 1999

SCHH2
V6 VA2(A)

German Shepherd
V6 VA2(A)
V2 VA2(A)
V

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

Aug 21, 2001

SCHH2

V14

German Shepherd

May 1, 1997

SCHH3
VA2(IT)

German Shepherd
VA4
VA
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 5, 1993

SCHH3 - IPO3
V1 (BSZS-HGH)

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

V44 (BSZS) SG8(BSZS)

German Shepherd

SCHH3

V16 BSZS

German Shepherd

Apr 17, 2003

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
2X VA2
V25
V SG 84 BSZS 2001

German Shepherd

Feb 5, 2000

SCHH1
VA1

German Shepherd
 
VA1(I)
V
VA3 BSZS 2001

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd

VA5 (AUT)

German Shepherd

Jan 21, 2001

SG-12 V2-ULM SCH2 DNA-GEPRUFT
VA1

German Shepherd
 
VA1(I)
V

German Shepherd
VA8
V2(I)
V

German Shepherd

Dec 20, 2000

SCHH1
2X VA1

German Shepherd
 
VA1
 
VA1
V

German Shepherd
VA10
V