Maja vom Fürstendamm (1975) DDR 76982

Pedigree

V Maja vom Fürstendamm (1975) DDR 76982

SCHH1
Female German Shepherd 1975-01-15
V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1961-09-17

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1967-03-07

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1968-07-13

SCHH1


German Shepherd

1966-05-15

SCHH1

V

German Shepherd

1963-04-27

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1964-03-20

SCHH1
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1966-04-07

FH, SCHH3

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V