Maja vom Fürstendamm (1975) DDR 76982

Pedigree
Report Type:

V Maja vom Fürstendamm (1975) DDR 76982

SCHH1 Female German Shepherd Jan 15, 1975
V

German Shepherd

Mar 12, 1969

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd

Mar 7, 1967

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

Jan 28, 1963

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd

Sep 1, 1964

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Jul 13, 1968

SCHH1


German Shepherd

May 15, 1966

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 27, 1963

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 20, 1964

SCHH1
V-

German Shepherd
 
V
 
V
 

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Apr 7, 1966

FH, SCHH3

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1
SG

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd
V