Macho vom Haus Lacherom

Pedigree

V Macho vom Haus Lacherom

SCHH 2
Male German Shepherd 2002-09-16
VA1(CN) V14

German Shepherd

2000-04-06

SCHH3

World Sieger VA1

German Shepherd

1995-05-30

SCHH3

VA1(I)

German Shepherd

1993-01-08

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1992-03-06

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V3
V4
V11

German Shepherd

1994-09-02

SchH2

V

German Shepherd

1992-04-04

SchH3
VA1

German Shepherd
VA4
V
VA3 VA1(A)

German Shepherd
VA8
V
V

German Shepherd

1991-06-07

SchH1
V23

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
V22
V
V

German Shepherd

SCHH I

V59

German Shepherd

1997-07-02

SCHH3

V29

German Shepherd

1995-08-06

SchH1/VH3
V9 (BSZS)

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1989-09-23

SchH1
FIN MVA,

German Shepherd
VA8
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1994-12-21

V46 (BSZS 1994)

German Shepherd

1991-12-22

SCHH1 IP1 VH3
VA3

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
VA2 VA1(I)
V
V

German Shepherd

1989-12-19

VH3/IP3/SCHH3
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V