Lutiy Zoterhund

Pedigree
Report Type:

V Lutiy Zoterhund

IPO 3 Male German Shepherd Dec 1, 2004
V

German Shepherd

Jun 8, 1997

SCHH 3


German Shepherd

Aug 14, 1991

SchH3/IP3

V

German Shepherd

Jan 13, 2018

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Mar 18, 1988

SchH3
V

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Oct 15, 1991

SCHH 1

V

German Shepherd

Jul 4, 1984

SCHH3 (V-BSP) /FH
V

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd
V 45
SG
SG

German Shepherd

Jul 15, 1988

SchH3
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Jun 16, 2000

V

German Shepherd

Jun 12, 1993

SCHH3, IPO3


German Shepherd

SCHH-3
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Nov 23, 1989

SCHH-3
V

German Shepherd
G
SG
G

German Shepherd
V

German Shepherd

IPO1

V

German Shepherd

V

German Shepherd
Add Dam Name

German Shepherd
Add Dam Name

German Shepherd

CH.UA,RU

German Shepherd
2X VA1
CAC
SG

German Shepherd
V
V