Lothar vom Hubertuskreuz

Pedigree

Lothar vom Hubertuskreuz

ZPR

German Shepherd

1930-04-24


German Shepherd

1923-08-31

SCHH


German Shepherd

1921-05-27

SchH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1920-12-31

PH

German Shepherd

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1928-04-10


German Shepherd

1925-03-15


German Shepherd
V

German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd

1927-06-13


German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd

German Shepherd

1926-05-22


German Shepherd


German Shepherd

1920-10-22

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1920-12-04


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1923-05-26

SCHH


German Shepherd

1920-10-27

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1920-05-29


German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam