Linda vom Ostermorgen

Pedigree

Linda vom Ostermorgen

SCHH

German Shepherd

1926-01-06


German Shepherd

1923-03-27


German Shepherd

1921-02-03

SCHH 1
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
3X SIEGERIN

German Shepherd

1920-12-04

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1923-06-10


German Shepherd

1920-09-27

SGR'1919 USGV'23 CH.

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1921-11-06


German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1926-07-01

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH

SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1918-07-28

PH, AMERICAN GRAND VICTOR 1922
V

German Shepherd
1909 SGR
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1918-07-16

PH

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
V

German Shepherd

1924-08-05

SGR (HOLL)

German Shepherd

1920-08-11

SchH
V 1

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

1919-10-05

V

German Shepherd
V
1919/20 SGRN

German Shepherd
V