Lessy vom Zellwaldrand

Pedigree

Lessy vom Zellwaldrand

SchH2 Female German Shepherd Apr 10, 1991
V

German Shepherd

Jun 20, 1988

SCHH3

V7

German Shepherd

Nov 2, 1985

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
 
VA5
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Oct 27, 1983

SchH3
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Dec 14, 1983

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Apr 28, 1978

SchH1
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA4

German Shepherd

Nov 17, 1988

SchH1

V5 VA3(N) NUCH SUCH

German Shepherd

Jul 5, 1986

SCHH3

V

German Shepherd

Mar 3, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Dec 5, 1982

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 25, 1984

SchH3

V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH3/FH/IP3
V

German Shepherd
 
VA5
V
V

German Shepherd
 
V
VA5

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V16