Leila vom Ödland

Pedigree

Leila vom Ödland

Female German Shepherd 2002-08-18
V

German Shepherd

1996-03-03

SCHH3

V

German Shepherd

1990-10-22

SCHH2

V

German Shepherd

1983-04-14

SCHH3/PSH1
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1987-06-28

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1985-04-13

SCHH1

V

German Shepherd

1981-10-04

SCHH2, FH
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1978-06-16

FH/FH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1997-01-24

SCHHI

SG

German Shepherd

1987-06-13

SCHH2

V

German Shepherd

1981-04-11

SCHH3/FH/PSH2
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1981-10-07

SchH2
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1994-02-10

SCHH1

G

German Shepherd

1989-08-19

SCHH2 FH
AKC CH, V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1985-07-20

FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V