Ledy von der Müritz

Pedigree
Report Type:

V- Ledy von der Müritz

FH1 Female German Shepherd Nov 21, 1982
V

German Shepherd

Sep 25, 1979

SchH2/FH

V

German Shepherd

Jan 28, 1973

SCHH2

V

German Shepherd

Sep 1, 1968

SCHH3 FH2
V

German Shepherd
DDR SGR 1968
 

German Shepherd
DDR SGR 1968
 
V
V

German Shepherd

Sep 24, 1967

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Sep 10, 1974

SCHH2 PSH1

V

German Shepherd

Dec 6, 1971

SCHH3 FH2
V

German Shepherd
V-
 
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Sep 12, 1970

SCHH1/PSH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Jun 8, 1978

SCHH1 FH

V

German Shepherd

Dec 19, 1971

SchH3

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

Jun 14, 1968

DDR SGRN 1970, SCHH2
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

FH1

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Sep 6, 1972

SCHH1 FH

German Shepherd
V-
 

German Shepherd
V