Leda vom Lichtenberg

Pedigree

Leda vom Lichtenberg

Female German Shepherd 1913-03-09

German Shepherd

1911-01-26


German Shepherd

1908-06-18


German Shepherd

1907-01-18

1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-04-27

1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1909-10-15

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1906-11-04

1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1909-03-02

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3

V

German Shepherd

SchH3
1900/01 SGR

V

German Shepherd

German Shepherd

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1906-08-20


German Shepherd

1903-07-26

PH
1903 SGR

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1902-10-07

1900/01 SGR

V

German Shepherd