Lasso vom Holundergarten

Pedigree

Lasso vom Holundergarten

Male German Shepherd 2002-11-20
V32 BSZS 2003

German Shepherd

2000-09-15

SCHH 3

V

German Shepherd

1996-07-30

SCHH3

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG4

German Shepherd

1993-11-21

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA4
V
VA4

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1994-06-05

SchH1

2X VA2

German Shepherd

1991-11-22

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA4
V
VA5(I) V14

German Shepherd
2X VA1
V
VA4

German Shepherd

1990-03-31

SchH2
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1999-07-31

VA

German Shepherd

1996-12-31

SCHH3

VA1

German Shepherd

1991-10-22

SCHH3, IPO3, FH1, BG
V1

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V7
V
V2(IT) SG53(BSZS'96)

German Shepherd

1994-12-15

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA1
V3
V SG

German Shepherd
VA2(IT)
V
V

German Shepherd

1997-07-08

SCHH1

VA4

German Shepherd

1995-05-02

SchH3
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V23
V2 VA4(A)

German Shepherd

1993-11-24

VA2

German Shepherd
VA2 VA1(I)
V
VA1(KOREA)

German Shepherd
2X VA1
V