Lassie of Freiston

Pedigree

Lassie of Freiston

Female Labrador Retriever

Labrador Retriever


Labrador Retriever

Add Sire Name    
 
   
 

Labrador Retriever

0000

 
Labrador Retriever
 
Eng. Ch.
 

Labrador Retriever
Ch.
Ch.

Labrador Retriever

FTW

Labrador Retriever

Ch.

Labrador Retriever
Eng. Ch.
 

Labrador Retriever
Eng. Ch.
 

Labrador Retriever

0000

 
Labrador Retriever
 
Eng. Ch.
 

Labrador Retriever
Ch.
Ch.

Labrador Retriever

Eng. Ch.

Labrador Retriever

Ch.

Labrador Retriever


Labrador Retriever
 
Eng. Ch.
 

Labrador Retriever

Labrador Retriever


Labrador Retriever

Labrador Retriever
FTW

Labrador Retriever

Eng. Ch.

Labrador Retriever

Eng. Ch.

Labrador Retriever

Labrador Retriever
Ch.
Add Dam Name