Laslo vom Alexyrvo Hof

Pedigree

Laslo vom Alexyrvo Hof

Female German Shepherd 1996-12-07
2X VA2

German Shepherd

1991-11-22

SCHH3

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-02-04

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V
VA5(I) V14

German Shepherd

1988-10-01

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1984-12-19

SchH1
V1

German Shepherd
VA1
V17
V

German Shepherd
VA9
V

German Shepherd

1989-01-12

VH1

VA8

German Shepherd

1984-01-14

SCHH3

V

German Shepherd

1980-11-06

VH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

1981-10-06

VH1
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
V

German Shepherd

1986-04-23

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
SG3

German Shepherd

1981-09-19

SCHH1, VH2
V16

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA2
V