Lady von Tramontana

Pedigree
Report Type:

V Lady von Tramontana

SCHH1 Female German Shepherd Oct 12, 1997
V1

German Shepherd

Jan 26, 1992

SCHH3, ÉLITE A

V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

Jul 29, 1981

SCHH3, IPO3, FH
V16

German Shepherd
 
VA12
V
V

German Shepherd
VA13
 
V10
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH1
V

German Shepherd
 
VA5
 
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
 
V

German Shepherd

Jun 3, 1986

SCHH3 FH

V 34

German Shepherd

Mar 14, 1983

SchH3
V 52

German Shepherd
V
 
V
VA5

German Shepherd
 
V 13
V
V

German Shepherd

Aug 5, 1983

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V12

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Apr 13, 1992

SCHH2

V

German Shepherd

Jun 3, 1987

SchH3

VA7

German Shepherd

Feb 20, 1983

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
VA5
V
VA1

German Shepherd
VA13
 
V
V

German Shepherd

Dec 10, 1984

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V
 
V
 
SG3

German Shepherd
V16
 
V
V

German Shepherd

Jun 20, 1983

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
 
V

German Shepherd

Jan 24, 1978

SchH1
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
V
V