Kliff vom Rosenhof

Pedigree
Report Type:

DDR SIEGER 1983 V1 Kliff vom Rosenhof

SCHH2 FH2 Male German Shepherd Dec 5, 1978
V

German Shepherd

May 15, 1976

SCHH2 PSH1

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH
 
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

May 4, 1964

DDR-SIEGERIN 67/68 SCHH 1
V-

German Shepherd
 
V
 
V
 
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Feb 15, 1973

SCHH1 ZTP


German Shepherd

Jun 14, 1968

SCHH1
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
SG
V

German Shepherd

Jun 4, 1967

SCHH2, FH1
 
V

German Shepherd
V-
 
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Dec 8, 1973

FH3

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

Feb 28, 1971

SCHH3

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Nov 16, 1967

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 16, 1971

SCHH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Jun 4, 1967

SCHH2, FH1
 
V

German Shepherd
V-
 
V
V

German Shepherd
V
V