Kliff vom Rosenhof

Pedigree

DDR SIEGER 1983 V1 Kliff vom Rosenhof

SCHH2 FH2
Male German Shepherd 1978-12-05
V

German Shepherd

1976-05-15

SCHH2 PSH1

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

1964-05-04

DDR-SIEGERIN 67/68 SCHH 1
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1973-02-15

SCHH1 ZTP


German Shepherd

1968-06-14

SCHH1
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1967-06-04

SCHH2, FH1
V

German Shepherd
V-
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1973-12-08

FH3

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3

V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1967-11-16

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-01-16

SCHH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-06-04

SCHH2, FH1
V

German Shepherd
V-
V
V

German Shepherd
V
V