Kim vom St. Leoner See

Pedigree

Kim vom St. Leoner See

Male German Shepherd Mar 12, 1992
V

German Shepherd

May 12, 1989

SchH3

VA1

German Shepherd

Mar 7, 1987

SCHH3

VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
 
SG3

German Shepherd
V16
V
VA10

German Shepherd

Mar 2, 1981

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
V3
 
V
 
V

German Shepherd

Mar 23, 1986

SchH1

VA1 MEXICO

German Shepherd

Nov 23, 1983

SchH3 FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
VA8

German Shepherd
V 45
V
V

German Shepherd

Apr 3, 1983

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 28, 1989

SchH1


German Shepherd

Mar 18, 1986

VA1

German Shepherd

Dec 26, 1983

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
VA3

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Apr 26, 1982

SCHH1, IPO3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V22

German Shepherd

Mar 6, 1987


German Shepherd

Oct 4, 1983

VA12

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V3
 
V

German Shepherd

Feb 2, 1983

V

German Shepherd
VA12
VA5

German Shepherd
V12
V