Kenya vom Tannenhof

Pedigree
Report Type:

Kenya vom Tannenhof

Female German Shepherd Oct 9, 1993

German Shepherd

May 8, 1991

V

German Shepherd

SCHH3

VA7

German Shepherd

Jun 8, 1983

SchH3
V

German Shepherd
VA16
 
V
V

German Shepherd
V
V22
 
V

German Shepherd

Oct 28, 1984

SchH1
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
VA16
 
V22
 
V

German Shepherd

May 19, 1983

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Mar 14, 1981

SchH2
 
V

German Shepherd
 
VA5
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Aug 22, 1991

V

German Shepherd

Apr 10, 1986

SCHH 3, FH, IPO 3


German Shepherd

Sep 15, 1983

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V 13
V

German Shepherd

Oct 12, 1982

SCHH1
V

German Shepherd
VA 15
VA4

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 24, 1989

V

German Shepherd

Nov 24, 1980

SCHH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA2
VA7

German Shepherd

Jan 9, 1987

V29

German Shepherd
2X VA1
 
V
 

German Shepherd