Kayos vom Felsenwehr

Pedigree

V58 Kayos vom Felsenwehr

SchH3 Male German Shepherd Sep 10, 1989
2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 16, 1976

SCHH3
VA1

German Shepherd
 
V1
 
V
V

German Shepherd
V13
V
V

German Shepherd

Oct 3, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 24, 1974

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
 
V
V11

German Shepherd

Feb 13, 1979

SCHH3
VA3

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

Oct 30, 1986

SchH2

V

German Shepherd

Sep 1, 1983

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Nov 20, 1980

SchH1
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd

Mar 30, 1982

SchH3

VA4

German Shepherd

Oct 3, 1978

SCHH3
V

German Shepherd
 
VA1
 
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Mar 26, 1978

SchH1
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V

German Shepherd
V
V