Kayla vom Deininghauser Park

Pedigree

Kayla vom Deininghauser Park

V

German Shepherd

1998-02-02

SCHH3

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1989-10-04

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
VA6
V

German Shepherd

1989-07-21

SchH2

VA5

German Shepherd

1987-03-05

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3
V

German Shepherd
V
V
V73

German Shepherd

1984-01-07

SchH2
V

German Shepherd
V
V
VA7

German Shepherd
VA12
SG

German Shepherd

1997-08-15

V

German Shepherd

1993-06-28

SCHH3

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1991-11-24

SchH1

V

German Shepherd

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-11-30

SchH1
V5 VA3(N) NUCH SUCH

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V