Kaya vom Asterplatz

Pedigree

V Kaya vom Asterplatz

SchH1
Female German Shepherd 1964-09-06
VA2

German Shepherd

1959-03-19

SCHH3

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH

SG US.CH.

German Shepherd

1953-11-07

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd

1954-07-05

SchH2
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
Black & Tan
VA2
VA2
V

German Shepherd

1955-11-12

SchH2

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2
SG

German Shepherd

1952-06-18

SchH2
V12

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1959-09-06

SchH1

VA6

German Shepherd

1956-05-20

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1952-11-15

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1954-07-16

V

German Shepherd
V1
VA6
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1956-05-04

SchH3

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1952-11-25

SchH3

German Shepherd
SG31

German Shepherd
V