Katja vom Kalkbruch

Pedigree

Katja vom Kalkbruch

Female German Shepherd 1976-06-14
V

German Shepherd

1972-02-25

SCHH3/FH1

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-03-07

DDR SGRN 1971, SCHH2
V

German Shepherd
V-
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1976-08-18

SCHH2

SG

German Shepherd

1966-03-08

SCHH3

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG-
V

German Shepherd

1966-06-18

SCHH2
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1971-04-18

SCHH3

V1

German Shepherd

1967-03-24

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3

V

German Shepherd

1963-11-18

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCH2 FH2 PSH1
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-01-15

SchH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1964-09-01

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V