Kathi von der Pelzmühle

Pedigree

V Kathi von der Pelzmühle

SCHH2
Female German Shepherd 1976-08-18
SG

German Shepherd

1966-03-08

SCHH3


German Shepherd

1962-10-11

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1958-01-20

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1959-03-05

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1963-06-09

SCHH1

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG-

German Shepherd

1958-02-26

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1966-06-18

SCHH2

V-

German Shepherd

1963-02-26

SCHH 3

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-04-24

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-08-05

SCHH2 FH

SG

German Shepherd

1962-03-15

V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1964-08-05

SCHH2 FH

German Shepherd
VA4

German Shepherd
V11
V