Karo vom Kattenhunder See

Pedigree

Karo vom Kattenhunder See

Male German Shepherd Mar 16, 1992

German Shepherd

Jan 24, 1988

V

German Shepherd

Oct 18, 1985

SCHH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Apr 20, 1983

SchH2
V 21 HZS

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Nov 9, 1983

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Dec 6, 1976

SchH2
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

Jul 2, 1986


German Shepherd

Feb 27, 1983

SchH3/IP3

VA16

German Shepherd

Oct 12, 1976

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

Nov 20, 1980

SchH2
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 26, 1980

V

German Shepherd

May 5, 1976

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Mar 7, 1975

SCHH1
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd
V
V