Karma vom Ochsentor

Pedigree
Report Type:

VA1 Karma vom Ochsentor

SCHH3
Female German Shepherd 1998-11-20
SG3

German Shepherd

1996-08-22

SCHH3

VA8

German Shepherd

1993-07-01

SCHH3

VA1

German Shepherd

1990-03-15

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
 
V
V3

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

1986-08-01

SCHH1
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1990-11-28

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

1985-07-24

SchH3
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1996-07-02

SchH3

VA5 2X VA1(F)

German Shepherd

1992-05-12

SCHH3

VA1

German Shepherd

1987-03-07

SCHH3
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
 
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
VA5

German Shepherd

1987-01-24

SCHH3, IPO3
V3

German Shepherd
VA2
V
V20

German Shepherd
2X VA1
 
V
 
V

German Shepherd

1992-04-04

SchH1

VA4

German Shepherd

1988-03-20

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1989-06-12

SCHH3, FH
VA8

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
V