Karla vom Bültenweg

Pedigree

Karla vom Bültenweg

SchH3/FH Female German Shepherd Jul 3, 1978
V

German Shepherd

Aug 10, 1972

SchH3/FH


German Shepherd

Oct 6, 1969

SchH3

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH
 
German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Jul 17, 1964

SchH1
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG

German Shepherd
V3
V

German Shepherd

Nov 16, 1968

SchH3/FH/INT

V

German Shepherd

Mar 18, 1964

SchH3 FH
V

German Shepherd
VA1
V3
 

German Shepherd
V
V3
 
V

German Shepherd

Dec 13, 1964

SchH2
VA3

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
VA7 CH(US)

German Shepherd

Jul 5, 1975

SchH1

V

German Shepherd

Aug 25, 1970

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH
 
German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Mar 21, 1963

SchH1
V

German Shepherd
VA4
 
V

German Shepherd

German Shepherd

SchH2

VA9

German Shepherd

Sep 24, 1961

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA4
 
VA4

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
VA3
SG11
Add Dam Name