Karin vom Schwalmbergtal

Pedigree

V Karin vom Schwalmbergtal

SchH1
V

German Shepherd

1974-03-21

SchH3

VA4

German Shepherd

1970-09-03

SchH3


German Shepherd

1969-11-30

VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1967-11-30

SchH1
V

German Shepherd
V4
V12
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd

1971-08-03

SchH1

V

German Shepherd

1967-12-09

SchH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1964-10-07

SchH1

German Shepherd
V4
SG

German Shepherd

German Shepherd

1972-04-11

SchH3

V

German Shepherd

1968-12-27

SchH3

V

German Shepherd

1966-02-21

SCHH2
VA1

German Shepherd
V4
SG
VA7

German Shepherd
VA1
VA5
V

German Shepherd

1964-10-17

SchH1
V14

German Shepherd
V3
V3

German Shepherd

German Shepherd

1963-12-29

SchH3


German Shepherd

1962-02-04

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3

German Shepherd

German Shepherd

1958-08-29


German Shepherd
V9

German Shepherd