Kar-Mae's Silver Sally

Pedigree

Kar-Mae's Silver Sally

Female Weimaraner US Aug 28, 1951

Weimaraner

Aug 9, 1947


Weimaraner

Mar 5, 1942

 

Weimaraner

Apr 25, 1938

 

Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

Mar 9, 1934

 

Weimaraner

Weimaraner
 

Weimaraner

Dec 25, 1945


Weimaraner

Jun 17, 1942

 

Weimaraner
 
 
 

Weimaraner

Weimaraner

May 10, 1944


Weimaraner
 
 

Weimaraner
 

Weimaraner

Jun 7, 1948


Weimaraner

Mar 5, 1942

 

Weimaraner

Apr 25, 1938

 

Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

Mar 9, 1934

 

Weimaraner

Weimaraner
 

Weimaraner

Jul 26, 1942


Weimaraner

Oct 13, 1939

 

Weimaraner
 

Weimaraner
 
 

Weimaraner

Jan 16, 1937


Weimaraner

Weimaraner