Kanto vom Godecke Michels

Pedigree

Kanto vom Godecke Michels

Male German Shepherd Dec 3, 1998
V

German Shepherd

Mar 1, 1996

SCHH 3

V2

German Shepherd

Apr 29, 1993

SCHH3

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V4

German Shepherd

Jun 19, 1986

SCHH1, HGH
VA1

German Shepherd
2X VA1
 
VA3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 28, 1991

SchH1

V25

German Shepherd

Sep 29, 1989

SchH3
VA1

German Shepherd
VA6
 
VA10
V

German Shepherd
V3
V20
V

German Shepherd

Jun 1, 1987

SchH3
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
V

German Shepherd

May 26, 1991

V

German Shepherd

Dec 11, 1988

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

Nov 25, 1986

SchH2
VA8

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 6, 1986

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Apr 11, 1983

SCHH3 FH IP3
V

German Shepherd
V 14
V
V

German Shepherd
VA4
V