Kant Vom Emmenhof

Pedigree

CH Kant Vom Emmenhof

Male Great Dane May 1, 1964

Great Dane

May 14, 1962

CH 60

Great Dane

Jan 27, 1957

CH

Great Dane

Mar 13, 1955

CH

Great Dane
 

Great Dane
CH

Great Dane

Sep 23, 1951

CH

Great Dane
 
CH

Great Dane
 
 

Great Dane

SCHWSG1960

Great Dane

Oct 15, 1957


Great Dane

Great Dane

Great Dane

CHBS

Great Dane
CH54
 

Great Dane

Great Dane

BS59

Great Dane

May 4, 1958


Great Dane

Dec 16, 1954

CH54

Great Dane
 
CH
 
CH
 

Great Dane
CH
CH

Great Dane

May 10, 1952


Great Dane

Great Dane

Great Dane


Great Dane


Great Dane
Add Sire Name
Add Dam Name

Great Dane
Add Sire Name
Add Dam Name

Great Dane


Great Dane
Add Dam Name

Great Dane
Add Sire Name
Add Dam Name