Kando vom Steinbett

Pedigree

Kando vom Steinbett

Male German Shepherd 2001-10-22
V

German Shepherd

1997-11-10

SCHH3

V14 VA4(B)

German Shepherd

1994-07-03

SCHH3, FH1

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1990-12-21

SCHH1
V

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1994-11-02

SchH3

V13

German Shepherd

1992-09-04

SCHH3
V5

German Shepherd
VA1
VA2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1992-10-22

SchH2
V3

German Shepherd
V
V20

German Shepherd
V4
V

German Shepherd

1997-02-28

V

German Shepherd

1994-03-18

SCHH3

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
V2 1994 (BSZS)

German Shepherd

1990-07-15

SchH3
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1992-01-08

SchH1

VA4

German Shepherd

1988-03-20

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1990-02-12

SchH1
V

German Shepherd
V1 DDR-JUG-BESTER 85

German Shepherd
V