Jola vom Ortenberg

Pedigree
Report Type:

VD Jola vom Ortenberg

SVV1 Female German Shepherd Nov 24, 2002
V

German Shepherd

Nov 10, 1998

SCHH3

V

German Shepherd

May 30, 1993

SCHH3 (SG BSP) IPO3 FH.1

V

German Shepherd

Mar 3, 1989

SchH3
V

German Shepherd
SG
V
 
V

German Shepherd
 
V
 
SG
V

German Shepherd

Feb 19, 1988

SCHH3 (BSP)
V

German Shepherd
 
V
 
SG
V

German Shepherd
 
V
 
SG

German Shepherd

Apr 14, 1995

SCHH3(SG-BSP)FH2

SG

German Shepherd

Jun 19, 1990

SCHH3 (SG-BSP), FH
G

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
 
V
 
SG

German Shepherd

Apr 19, 1988

SCHH3, FH
V

German Shepherd
G
SG

German Shepherd
V-INT CH

German Shepherd

Jul 8, 1994

SchH1


German Shepherd

Jun 6, 1991

SG

German Shepherd

Sep 24, 1984

VH3
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

Sep 5, 1988

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V
 
SG

German Shepherd

Mar 18, 1988

SchH3

V

German Shepherd

Mar 21, 1983

( SG - BSP )
SG

German Shepherd
SG
G
SG

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Dec 22, 1982

SchH2

German Shepherd
V2
V

German Shepherd