Jola vom Haus Valentin

Pedigree

V Jola vom Haus Valentin

SCHH3 Female German Shepherd Oct 15, 1998
V

German Shepherd

Feb 13, 1996

SCHH3

V2

German Shepherd

Nov 11, 1993

SCHH3

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V5

German Shepherd

Apr 4, 1988

SchH2
VA2 (I)

German Shepherd
 
2X VA1
 
VA3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jul 31, 1991

SchH1

VA4

German Shepherd

Jan 29, 1986

SCHH3
VA7

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V
 
V40 BSZS

German Shepherd

Apr 30, 1988

SchH1
V16

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Oct 8, 1992

SCHH1

V (BSZS)

German Shepherd

Sep 6, 1989

SchH3

V

German Shepherd

SCHH3
VA7

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 3, 1984

SchH2
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Mar 16, 1990

V

German Shepherd

Mar 13, 1986

SCHH3
2X VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd

Jan 15, 1988

VA2 (I)

German Shepherd
 
2X VA1
 
VA3

German Shepherd
VA10