Jola vom Dorseneck

Pedigree

V Jola vom Dorseneck

SchH1
V

German Shepherd

1965-01-05

SchH3/FH

V1

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3

VA2

German Shepherd

1959-03-19

SCHH3
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V2
SG
V

German Shepherd

1959-09-06

SchH1
VA6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd

1962-05-24

SchH1

V4

German Shepherd

1959-02-15

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1959-08-10

SchH3
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V, CAN.GV.

German Shepherd

1963-12-16

SchH1


German Shepherd

1960-12-03

SCHH1

VA7 CH(US)

German Shepherd

1957-07-27

SCHH3/FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V, SGR (BRZ)

German Shepherd

SCHH1
VA1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

German Shepherd

1958-01-09

SCHH1

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1951-09-29

SCHH2
VA

German Shepherd

German Shepherd