Jipsi vom Gimpelhof

Pedigree

V (NASS) Jipsi vom Gimpelhof

SCHH 1
Female German Shepherd 2000-12-30
V

German Shepherd

1997-10-20

SCHH3

World Sieger VA1

German Shepherd

1995-05-30

SCHH3

VA1(I)

German Shepherd

1993-01-08

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1992-03-06

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V3
V4
VA12

German Shepherd

1995-04-05

SchH3

2X VA2

German Shepherd

1991-11-22

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA4
V
VA5(I) V14

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1991-12-14

VH1
V1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA8
V LGZS

German Shepherd

1997-01-25

SCHH2

VA9

German Shepherd

1994-08-03

SCHH3, IPO3

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V

German Shepherd

1990-02-21

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1993-03-01

SchH3/IP3

V

German Shepherd

1990-08-04

SchH3
VA3

German Shepherd
VA4
V 17
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1988-06-11

SchH2
V 60

German Shepherd
VA1
VA8

German Shepherd
V
V