Jeny vom Rosenberg

Pedigree
Report Type:

Jeny vom Rosenberg

Female German Shepherd Jun 7, 2005

German Shepherd

Feb 27, 2002

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 17, 1995

SCHH3 (V-BSP) FH1

SG

German Shepherd

Mar 2, 1991

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

Jan 6, 1992

SCHH 2
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Aug 10, 1996

SCHH3 (SG-BSP), FH2, IPO3

G

German Shepherd

Sep 28, 1988

4XBSP,1XWUSV,SCHH3,FH1,IPO3
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

May 23, 1989

SCHH3 (G-BSP),FH2, IPO3

German Shepherd
DDR SIEGER 86+87+88
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 19, 2001


German Shepherd

Oct 23, 1994

SCHH3, FH

SG

German Shepherd

Sep 16, 1987

WUSV CHAMP,5XWUSV COMPETITOR,SCHH3,IPO3,FH
G

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

German Shepherd

Mar 6, 1990

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Jul 8, 1996

SG

German Shepherd

SCHH3(SG-LGA)IP3/FH
V

German Shepherd
G

German Shepherd
V
 
G

German Shepherd

Jul 8, 1990

V+1989 WUSV SIEGER

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
 
V