Jasko vom Nonnenbachtal

Pedigree

Jasko vom Nonnenbachtal

Male German Shepherd Feb 15, 1992
V

German Shepherd

May 7, 1987

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Aug 30, 1984

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Dec 24, 1977

SchH3
V1

German Shepherd
 
V2
V
V

German Shepherd
V
V
 

German Shepherd

Sep 6, 1984

SCHH2

V6

German Shepherd

May 2, 1981

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Sep 15, 1977

SchH3/FH
V1

German Shepherd
 
V2
V
V

German Shepherd
V
V
V 10

German Shepherd

Jan 7, 1977

SCHH3/FH
VA3

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

Mar 23, 1978

V

German Shepherd

Jan 10, 1976

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V

German Shepherd

Sep 30, 1975

V

German Shepherd
V 56
V

German Shepherd
V1
V