Janka von der Niddatalsperre

Pedigree

V Janka von der Niddatalsperre

SchH1 Female German Shepherd Jan 25, 1979
V

German Shepherd

Oct 24, 1974

SchH3


German Shepherd

Nov 30, 1969

VA4

German Shepherd

Oct 20, 1962

SCHH3, FH
V16

German Shepherd
VA1
VA3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V7

German Shepherd

Mar 27, 1965

SCHH1
V1

German Shepherd
VA2
 
V
 
V

German Shepherd
V11
V
 
V

German Shepherd

Dec 29, 1971

SCHH3

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
 
V
 
V

German Shepherd

Jan 18, 1970

SchH1
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V
V

German Shepherd
V4
 
V
V

German Shepherd

May 9, 1975

SchH2

VA4

German Shepherd

Apr 6, 1971

SchH3/FH/INT

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 19, 1969

SchH1
V19

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd
VA2
 

German Shepherd

Mar 25, 1972

SchH2

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1/FH
V

German Shepherd
V4
 
SG

German Shepherd
VA1