Jalla vom Nixengrund

Pedigree

Jalla vom Nixengrund

Female German Shepherd 1985-07-11

German Shepherd


German Shepherd

1973-09-11

5X DDR-MS SCHH3 FH

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1970-11-04

SCHH2
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1970-11-09

SchH1

German Shepherd
V
V
Add Dam

German Shepherd

SG

German Shepherd

1977-01-01

SCHH3/FH/PSH2

V

German Shepherd

1969-09-12

SCHH3
V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1974-05-26

SCHH2
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V

German Shepherd

V

German Shepherd

1971-08-20

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-06-16

SCHH3 FH3 PSH

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
G