Ivo vom Bruchholz

Pedigree

Ivo vom Bruchholz

Male Weimaraner Germany 1956-04-04

Weimaraner

1951-02-22


Weimaraner

1947-05-07


Weimaraner

1939-04-12


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1944-06-27


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1937-07-23


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1948-11-28


Weimaraner

1946-01-01

Bow

Weimaraner

2017-02-13


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1939-01-23


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1943-01-01


Weimaraner

1937-07-23


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1937-10-28


Weimaraner

Weimaraner
Add Sire
Add Dam