Iska Grubenstolz

Pedigree

V Iska Grubenstolz

SCHH1
VA8

German Shepherd

1979-01-06

SchH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1970-07-31

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA4
V
SG

German Shepherd

1975-07-28

SchH1

V2

German Shepherd

1971-12-24

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1973-02-28

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1980-07-31

SCHH1

V 2

German Shepherd

1976-03-17

SchH3

VA1

German Shepherd

1973-12-01

SchH3/FH
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V7
V23

German Shepherd

1974-01-12

SchH3
V27

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1976-09-25

Kkl 1

VA7

German Shepherd

1971-12-09

SchH3/FH
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-06-11

SchH1
V

German Shepherd
V10
V
V

German Shepherd
V
V