Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Offspring
 Filters
Registered NameRegistry NumberColorBreedSexDate of BirthSire NameDam NameDam's Sire
Tokaiteo Go Oshiro TC056692 JL-00251/94 Red and White Akita Male Oct 26, 1994 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Masahime Go Oshiro Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Suzaku Go Miki TC 056941 Red and White Akita Female Jun 19, 1992 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Benitamami Go Miki Tohgoku Go Shimoda Kurofune
Hana Go Shimoda Fuji AKIHO 91-1834 Red and White Akita Female Oct 26, 1991 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Otohime Go Nigata Nakajo Kimura Daido Go
Yukihime Go Hakioji Tada AKIHO 91-6699 Red and White Akita Female Aug 8, 1991 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Sakura Go
Unryuh Maru Go Kawashita Kensha JLE158/951D Red and White Akita Male Jun 1, 1991 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Suzuka Go Ooana Go Ooana Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Kita No Unryu Go Sasahara Kensha AKIHO 90-8082 WP451503/01 Red and White Akita Male Nov 16, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Kiyo Go Ebi Kensha Taikan (Daikan) Go Kamakura Sugawarasou
Benikumo Komachi Go Hiratsuka Mitasou AKIHO 90-4129 Red and White Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Shirotamami Go
Harumi Of Yachi AKIHO 90-4234, LOF 725/150 Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Harukaze Go Ouyamasou Tochihiryuh Of Kaga Ikeuchi Kensha
Kumihime Go Shimoda Fuji AKIHO 90-4460 Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Otohime Go Nigata Nakajo Kimura Daido Go
Kuzayahime Go Hiratsuka Mitasou AKIHO 91-2062 Red and White Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Kaifuhme Of Kisarazu Shirai Kensha Kaifuhmaru
Maihime Go Okayama Nakanishiso AKIHO 90-6668 Red and White Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Suwahime Go Okayama Minami Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Shizu Of Isehara Futami AKIHO 90-4232 Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Shima Go Takamorisou Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha
Toshun Go Izu Nagatomo AKIHO 90-7009 Red and White Akita Male Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Yoshihime
Unryu Komachi Go Hiratsuka Mitasou AKIHO 90-4130 Red and White Akita Female Oct 26, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Shirotamami Go
Toun Go Taiwan Kisarazu AKIHO 90-7759 Red and White Akita Male Aug 16, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Suzuhime Go Oana Oana Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumehime Go Taiwan Kisarazu AKIHO 90-7760 Red and White Akita Female Aug 16, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Suzuhime Go Oana Oana Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Daiunjoh Go Kisarazu Itou AKIHO 90-6259 Red and White Akita Male Aug 13, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Mari Go Shimoda Matsumoto Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Yoshimi Of Kisarazu Itoh AKIHO 90-6260 Red and White Akita Female Aug 13, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Mari Go Shimoda Matsumoto Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Fudomaru Of Kyushu Maeda Kensha AKIHO 90-6527 Red and White Akita Male Jun 18, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Kaoru Of Tadasow
Ryuka Go Shimoda Kurofune AKIHO 90-5495 Red and White Akita Female Mar 19, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Beniazusa Go Okayama Minami Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Tenryu Go Shimoda Kurofune AKIHO 90-5494 JL 0048/922D Red and White Akita Male Mar 19, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Beniazusa Go Okayama Minami Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Tohgoku Go Shimoda Kurofune AKIHO 90-5493 Red and White Akita Male Mar 19, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Beniazusa Go Okayama Minami Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Daibo Go Otafukusou AKIHO 90-1630 Red and White Akita Male Feb 10, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Misaki (Yumesaki) Go Kawashita Kensha Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Kaminari Go Otafukusou AKIHO 90-1629 Red and White Akita Male Feb 10, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Misaki (Yumesaki) Go Kawashita Kensha Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Korai Go Otafukusou AKIHO 90-1631 Red and White Akita Male Feb 10, 1990 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Misaki (Yumesaki) Go Kawashita Kensha Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Ai Go Shohnan Yamada AKIHO 90-579 Red and White Akita Female Oct 26, 1989 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Saika Go Kisarazu Shirai Kensha Kaifuhmaru
Senhime Go Shonan Yamada AKIHO 90-577 Red and White Akita Male Oct 26, 1989 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Saika Go Kisarazu Shirai Kensha Kaifuhmaru
Isezakura Go Michi AKIHO 89-8290 Red and White Akita Female Oct 23, 1989 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Harukaze Go Ouyamasou Tochihiryuh Of Kaga Ikeuchi Kensha
Haruka Go Todaso AKIHO 89-4327 Red and White Akita Female May 1, 1989 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Akina Go Daitosha Kita No Oh Go Todasou
Takaryu Go Todaso AKIHO 89-4323 Red and White Akita Male May 1, 1989 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Akina Go Daitosha Kita No Oh Go Todasou
Unryuuhime Of Todaso AKIHO 89-4326 Red and White Akita Female May 1, 1989 Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha Akina Go Daitosha Kita No Oh Go Todasou