Isabell vom Haus Pontone

Pedigree

V Isabell vom Haus Pontone

SchH3 Female German Shepherd Mar 19, 1991
V23

German Shepherd

Oct 21, 1987

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
 
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V

German Shepherd

Jun 25, 1981

SchH3/IP2

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
 
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
 
V1
 
V

German Shepherd

Oct 25, 1977

SchH1
V

German Shepherd
V18
 
V
V

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd

Nov 2, 1984

SchH2/IP3

V24

German Shepherd

May 4, 1981

SchH2

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
 
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
 
V1
 
V
V

German Shepherd

Jul 15, 1977

SchH1
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 12, 1977

SchH3

V

German Shepherd

Nov 16, 1974

SchH2
V18

German Shepherd
 
V1
 

German Shepherd
VA8
V

German Shepherd

Apr 28, 1972

SchH1
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
VA2
V